دکتر گیلکی در برخی خبرگزاری ها

 

 

 

 

 

 

 

نام دکتر گیلکی را به زبان فارسی و انگلیسی در گوگل جستجو کنید

مرکز تحقیقات متافیزیک دکتر گیلکی https://www.drgilaki.com/