اسانس تقویت چاکرای ششم (چشم سوم)

چاکرای چشم سوم خود را متعادل کنید

چاکرای چشم سوم متعادل پنجره ای به سوی آگاهی بالاتر است.

ویژگی ها

  • بینش
  • تصور و خرد درونی
  • توانایی های متافیزیکی تان تقویت و فعال می شود
  • شهود و شناخت درونی
  • دریافت ادراکات و الهامات و شهود اتفاقات خارج از محدودیت های دنیای مادی
  • از طیف وسیع نگرانی ها و حساسیت های بی مورد رها می شوید
  • خصوصیت زود رنج بودنتان به شکل قابل توجهی کمتر می شود
  • سیستم ایمنی و اعصابتان تقویت می شود
  • قدرت حافظه تان ارتقاء می یابد
  • کمک به باز کردن چشم سوم

وقتی چاکرای ششم به طور کامل کار نمی کند، می توانیم مشکلاتی را در شناخت درونی یا شهود و کمبود ایمان به خود و جهان تجربه کنیم. همچنین می تواند منجر به رویکرد ذهنی بیش از حد به زندگی، ناتوانی در تمرکز افکار و احساس گیر افتادن در جزئیات کوچک زندگی شود. وقتی این چاکرا به طور کامل کار نمی کند، احساس اینکه “نمی دانم” بسیار رایج است.

چاکرای 6درباره چاکرای چشم سوم

چاکرای ششم یا چاکرای چشم سوم، در بدن اتری در ناحیه پیشانی قرار دارد. این مرکز انرژی با زبان نور یا آگاهی بالاتر طنین انداز می شود. هنگامی که به خوبی کار می کند، جریان شهود و خرد درونی را از روح ما تسهیل می کند که به ما امکان می دهد “تصویر بزرگتر” زندگی خود را ببینیم. بینایی درونی یا بینایی روانی مربوط به این چاکرا است.

موضوعات اصلی مربوط به چاکرای ششم:

– الهامات

– دانایی

– خرد و فهم

– احساسات

– قوه ی تخیل

– تجسم خلاق

– خودشناسی (شناخت توانایی های روحی و جسمی خود)

اختلال و انسداد در چاکرای ششم باعث:

– نداشتن فکری آزاد و راحت

– عدم شناخت و فهم کافی در تصور خلاق

– فقدان دید باز و وسیع

– گیر افتادن در تونل های محدود واقعیتی

– تکیه بیش از حد بر قوه عقل و منطق

– نداشتن تمرکز حواس کافی

– ضعف در یادگیری

– فراموشی و آلزایمر

– انزوا طلبی

– بیماری های روحی و روانی

– دوگانگی شخصیت

– اختلال در عملکرد غده هیپوفیز و غدد وابسته

– ضعف در سیستم ایمنی و اعصاب

این چاکرا تاثیر بسزایی بر حافظه موقت ما دارد و بر حواسی همچون بینایی و شنوایی و بویایی بسیار تاثیر گذار است.هورمون ها و سیستم عصبی بدن ما تحت تاثیر انرژی چشم سوم یا آجنا می باشد.

از طریق چشم سوم می توان با دنیای روح ارتباط برقرار کرد. چاکرا آجنا وسیله ی برقراری ارتباط با الهامات ، شناخت و فهم حقایق خارج از عالم مادیات و دنیا می باشد.

پیش گویی آینده ، خواندن افکار و دیدن آینده و قدرت پیشگویی تحت تاثیر مستقیم میزان فعالیت و انرژی چاکرای آجنا قرار دارد.

توانایی شما در درک و پذیرش الهامات فراحسی افزایش می یابد و با تمرین های مکمل در کنار این فایل می توانید از قابلیت های مسلم روحی تان بهره ببرید

با تقویت چشم سوم (چاکرای آجنا) قدرت شهود و ادراکات فرا حسی در  شما افزایش می یابد

توانایی شما در درک و پذیرش الهامات فراحسی افزایش می یابد و با تمرین های مکمل می توانید از قابلیت های مسلم روحی تان بهره ببرید

برای هر یک از چاکراها اسانس مخصوص آن وجود دارد، تا با استفاده از آن در پاکسازی چاکرا، و تعادل چاکرا استفاده کنید. 

0
تومان۵۲۰.۰۰۰