اسانس تقویت چاکرای دوم

چاکرای خاجی خود را متعادل کنید

چاکرای خاجی متعادل پایه و اساس رفاه عاطفی و روابط رضایت بخش را فراهم می کند.

ویژگی ها

  • تحقق روابط
  • خلاقیت
  • تمایلات جنسی
  • احساسات متعادل
  • رهایی از انزوا
  • افزایش مهارت های خلاقانه
  • کمک به متعادل سازی و باز شدن چاکرای خاجی (چاکرای دوم)

اگر چاکرای خاجی (چاکرای دوم) به طور کامل کار نکند، درجه ای از ناتوانی در بیان یا تماس با نیازهای عاطفی وجود خواهد داشت. در نتیجه ممکن است احساسات و واکنش های عاطفی نامتعادل، مشکلات روابط، تصور پایین از خود، ناتوانی در پذیرش تغییر، عصبانیت، ناامیدی، بی حوصلگی و خلاقیت را تجربه کنیم. چاکرای خاجی انباری برای توشه های عاطفی حل نشده ما و خانه یک کودک درونی زخمی است.

چاکرای دوم - چاکرای خاجیدرباره چاکرای خاجی

چاکرای خاجی (چاکرای جنسی)شما در بدن اتری در ناحیه پایین شکم قرار دارد. این به احساس هویت عاطفی ما مربوط می شود، بنابراین وقتی به خوبی کار می کند، در احساسات ما جریان یافتگی وجود دارد که به ما امکان می دهد به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کنیم و روابط سالم و رضایت بخشی را تجربه کنیم.

چاکرا ی دوم (خاجی)در قسمت پایینی ﺷﻜﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﻑ ﻭ ﺁﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ، ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺧﺎﺟﯽ قرار گرفته است. در حقیقت می توان گفت ﺍﻋﻀﺎ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ چاکرای خاجی ، ﺑﻴﻀﻪ ﻭ ﺗﺨﻤﺪﺍﻥﻫﺎ، ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ، قسمت لگن، ﺁﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻭ ﺭﺣﻢ و ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ می باشند. چاکرای خاجی نمایانگر خلاقیت و توازن احساسی می باشد. نام های دیگر این چاکرا ، سوادهیستانا ، ساکرال و ﭼﺎﻛﺮﺍﯼ ﺟﻨﺴﯽ هستند.

اختلال و کم کاری این چاکرا باعث :

تمایل به حسادت و بخل

احساس شرمندگی و گناه

عدم توانایی در لذت بردن از زندگی

نارضایتی در روابط جنسی

رنج بردن از روابط جنسی

افراط و تفریط در مسائل جنسی

سخت گیری های زیاد

نداشتن احساسات متعادل

برای هر یک از چاکراها اسانس مخصوص آن وجود دارد، تا با استفاده از آن در پاکسازی چاکرا، و تعادل چاکرا استفاده کنید. 

3
تومان۵۲۰.۰۰۰