اسانس تقویت چاکرای چهارم

چاکرای قلب خود را متعادل کنید

چاکرای قلب متعادل دروازه ای را به سوی تجربه عشق بی قید و شرط و آگاهی وحدت باز می کند.

  • نام سانسکریت:  ANAHATA
  • نام انگلیسی: HEART

ویژگی ها

  • عشق بی قید و شرط
  • توانایی عشق ورزی به همه موجودات و طبیعت
  • آرامش درونی
  • رهایی از احساس گناه و دلسوزی بیش از حد
  • برقراری ارتباط مطلوب بین این چاکرا و چاکراهای بالاتر
  • رهایی از بار روانی کینه ها و دلخوری های قدیمی
  • کمک به متعادل سازی و باز شدن چاکرای قلب (چاکرای چهارم)

اگر چاکرای قلب به طور کامل کار نکند، احساس تنهایی، انزوا، برتری، ترس از نزدیکی در روابط، عدم اعتماد به خود یا کائنات و همچنین احساس دوست نداشتن یا ناخواسته بودن معمول است. همچنین ممکن است تمایل به بیش از حد انتقادی، بلاتکلیف، مالکیت یا حسادت بودن وجود داشته باشد.

اگر چاکرای قلب به طور کامل کار نکند، ممکن است در بخشیدن واقعی خود یا دیگری با مشکل مواجه شویم. همچنین ممکن است نیاز به ایجاد شفقت و همچنین مسائلی در مورد توانایی دوست داشتن بدون قید و شرط وجود داشته باشد.

چاکرای 4درباره چاکرای قلب

چاکرای قلب شما در بدن اتری در ناحیه قلب فیزیکی قرار دارد. این چاکرای میانی خارج از سیستم یکپارچه هفت چاکرا است که به وجود فیزیکی ما مربوط می شود. مانند نقطه تکیه بر روی الاکلنگ، مرکز تعادل است که از آنجا می توانیم قطب های شخصیت را متحد کنیم و شروع به ادغام جنبه های فیزیکی و معنوی خود کنیم. وقتی به خوبی کار می‌کند، می‌توانیم بدون قید و شرط عشق بورزیم و با کسانی که زندگی مشترکشان را با آن‌ها شریک هستیم، چه شخصی و چه جمعی، احساس اعتماد، آرامش و ارتباط داشته باشیم.

اختلال و انسداد در این چاکرا باعث:

– مشکل در برقراری ارتباط با دیگران

-انزوا و تنهایی

– عدم خود دوست داری

– دلسوزی بیش از حد

– بی رحمی

– ناتوانی در بخشش خود و دیگران

برای هر یک از چاکراها اسانس مخصوص آن وجود دارد، تا با استفاده از آن در پاکسازی چاکرا، و تعادل چاکرا استفاده کنید. 

0
تومان۵۲۰.۰۰۰